De BETTER-CASE

De BETTER-CASE is een onderzoeksmethode van NIET.

Veel aandacht is er voor business cases. Dat lijkt belangrijk en is dat ook. Maar wel context gebonden. Een paar voorbeelden:

De belangrijkste zaken in mijn leven zijn mijn relaties. Daar heb ik echter nauwelijks of geen business case bij.
Maar wel een BETTER-CASE. Aandacht, liefde, samen dingen doen. In geld uitgedrukt kost het allemaal weinig of niets, maar die zaken zijn wel het feitelijke belang.

Basisonderwijs in Nederland lijkt gratis, maar is dat natuurlijk niet. De overheid financiert dit onderwijs via een business case. Belastingen en salarissen vervullen daarbij een sleutelrol.
Maar is het doel van onderwijs die business case? Die salarissen van leerkrachten en de andere kosten? Natuurlijk niet.
Waarom steken wij dan zoveel geld in onderwijs?
Omdat er een heel duidelijke en ijzersterke BETTER-CASE is. Namelijk het feitelijke doel van het onderwijs: het geluk van kinderen, hun competentie ontwikkeling en het leggen van een basis voor maatschappelijke deelname. Of wat je maar als uitgangspunt voor onderwijs wilt nemen. Maar de business case is dat in ieder geval NIET.

Bij een commercieel bedrijf is de business case van doorslaggevend belang.
Dan nog spelen er elementen van een BETTER-CASE en soms heeft de BETTER-CASE prioriteit.

Advies: vraag je bij activiteiten eerst af wat de BETTER-CASE is. Het antwoord maakt de zin van de activiteit duidelijk.
De business case volgt daar uit. Zorg dat de business case goed in elkaar zit, maar realiseer je dat de business case meestal van secundair belang is.
Laat de business case niet je blik op de BETTER-CASE wegnemen.
Tenzij je natuurlijk van plan bent iets of iemand als louter financieel object te zien. Dan ben je meer geholpen met mentale oogkleppen en een sterke business case.