#Wel-van-#Niet: the sky the limit

Hoe spreek ik over #Niet? Terwijl de ecologische problemen om ons heen groeien, is er geen groeiende aandacht om #Niet als een van de alternatieven serieus te nemen. Het #Wel-van-normaal domineert; regeert tamelijk monomaan.

Spreek ik over #Niet? Het voelt als een contradictio in terminis, een tegenstrijdigheid in de begrippen. De tegenstelling tussen de begrippen #Spreken en #Niet. Een mens kan #Niet #niet spreken.

Bij het spreken over #Niet, kan het gaan over de toegevoegde waarde van #Niet. Anders gaat het mogelijk over niets in plaats van #Niet. Terwijl de waarde zit bij het #Wel-van-#Niet.

Maar als het ook bij #Niet over haar #Wel moet gaan, wat is dan het verschil tussen de #Wel-van -#Niet en de #Wel-van-normaal?

Maar stel, gewoon als gedachten experiment. Stel, als de #Wel-van-#Niet welzijn betekent. Welzijn voor de aarde als totaal in plaats van voor een paar mensen als uitverkorenen. Als het #Wel-van-#Niet de lucht zuivert en vervuiling tegen gaat. Als het #Wel-van-#Niet mensen zonder plastic in hun kracht zet. Zoiets. Als gedachten experiment.

Bij het spreken moet het woordgebruik helder zijn. Het #Wel-van-#Niet, daar moet het over gaan.

Over #Niet valt weinig te zeggen. Dat is zowel haar intrinsieke kracht als haar zwakte van weinig woorden. Des te meer kun je spreken over het #Wel-van-#Niet. Dat is zowel het gevaar als de uitdaging van #Wel-van-#Niet. Want voor je het weet vervalt het #Wel-van-#Niet onder de culturele druk tot de #Wel-van-normaal voor de zon weer onder gaat. Terwijl voor de uitdaging the-sky-the-limit kan zijn.

The-sky-the-limit.

Groei is goed. Groei moet.

Kijk naar het eerste beste kind wat je tegenkomt en het is meteen al helder: groei is goed. Groei moet. Een kind wil groeien. In beweging. In zelf doen. In zelfvertrouwen. In relaties. Groei moet.

Voor volwassenen is het feitelijk niet anders. Elk mens zoekt beweging, wil dingen zelf doen. Elk mens zoekt groei in zelfvertrouwen en groei in relaties. Groei is goed en groei moet.

Ook de Aarde als ons ecosysteem kent deze groeibehoefte. Elke lente is overal de groei van flora en fauna uitbundig, waar dit maar mogelijk is. In de lente zwermen onmetelijke hoeveelheden zaad over de aarde op zoek naar vruchtbare bodem.

Onze welvaart komt voort uit de groei van de economische systemen. Dat heeft tot verbluffende resultaten geleid. Voedseloverschotten, internet en gezondheidszorg zijn maar een paar voorbeelden van deze krachtige groei.

Het wordt de laatste eeuwen echter steeds duidelijker dat als je deze groei-patronen, de patronen van menselijke, ecologische en economische groei over elkaar heen legt er voor de planeet Aarde grote problemen ontstaan. De menselijke groei en de ecologische groei dreigen verdrukt te worden door de kracht van de economische groei. De symptomen zijn goed zichtbaar. De menselijke groei is steeds onevenwichtiger. De groep rijken, waar wij als Nederlanders onder vallen, bezitten steeds meer geld en goederen terwijl het leven van de meerderheid van de aardbewoners steeds moeilijker dreigt te worden. De problemen rond ecologische groei onder als klimaatopwarming, het uitsterven van soorten door aantasting van hun leefgebieden en uitputting van bodemschatten staan volop in het nieuws. 

Zo kan het niet door. Groei moet. Groei is goed. Maar de groei van de economische systemen hebben een verkeerde afslag genomen en bedreigen nu jou en mij in ons bestaan. Om te beginnen helpt de constatering van dat groei goed is en groei moet. Daarbij wordt nieuw dat ook ons bewustzijn rond onze eigen invloeden op het economische systeem moet groeien. En snel ook! Er zijn al tal van oplossingen, maar wij kunnen ons niet meer permitteren om daar #niet ook echt actief en zo snel mogelijk mee bezig te zijn. Vegetarisch eten, reiskilometers beperken, huis isoleren enzovoort.  

Maar is persoonlijk gedrag #niet een druppel op een gloeiende plaat? Absoluut #niet. Ook op dit punt is snelle groei van bewustzijn nodig. In een democratisch systeem is het ondenkbaar dat de regering teveel beleid ontwikkeld dat de burgers niet begrijpen. Individueel bewustzijn van de problematiek is dus essentieel als basis voor de politieke actie. Het is van groot belang dat wij als burgers elkaar tot voorbeeld zijn en gezamenlijk zijn wij dan een basis voor politieke groei. Alleen dan is het op politiek niveau mogelijk om aanvullende maatregelen te nemen. Als ons bewustzijn rond menselijke en ecologische groei en noden meer in balans komt, is dat de basis voor het begrip rond ingrijpende maatregelen op landelijke niveau. En hoe kan een mens beter bevredigend aan de groei van zijn bewustzijn werken dan door in persoonlijke sfeer actief en consequent te zijn?

Een voorbeeld. Vegetarisch eten is lekker. Het is een groei in smaak. Maar je moet het ook leren eten. Dat is een stap in bewustzijn. Verder heeft vegetarisch leven natuurlijk een grote invloed op de vleesindustrie. Dat komt goed uit want de vleesproductie in Nederland moet drastisch worden verminderd. Zeg voor dit voorbeeld naar de helft van haar huidige omvang. Dat is een groot probleem voor vleesboeren en de vleesverwerkende industrie. Maar verder ook niet! Er komt met de reductie van de veestapel naar de helft veel grond vrij en wij hebben in Nederland die grond hard nodig. Grond voor de groei van ons ecosysteem, maar ook grond voor woningbouw. Verder heeft de reductie van de veestapel als voordeel dat het stikstofprobleem enorm wordt verminderd. De politiek moet er natuurlijk wel op kunnen vertrouwen dat de meerderheid van de burgers dit beleid wil steunen. Dan is het van belang dat burgers zich zowel persoonlijk als politiek actief betrokken weten op welke vormen van groei zij voorstaan. En dat is hier niet het economisch belang van de vleesindustrie. 

Groei is goed. Groei moet. Het is nu tijd voor een snelle groei in persoonlijk bewustzijn, politieke actie en politieke wil. Lid worden van een relevante politieke partij is daarbij een idee. Waarom? Omdat in een democratie persoonlijk gedrag en politiek gedrag gekoppeld zijn en wij ook de democratie willen laten groeien. Toch?

Van nee zeggen word je aardiger | Gedeeld artikel van de Volkskrant

Aldith Hunkar (56), journalist en presentator: ‘Leren wat ik níét meer moest doen, dat is een eyeopener geweest in mijn leven. Ik was altijd degene die het er wel even bijdeed. Viel er iemand uit, dan belde de NOS van alle driehonderd medewerkers Aldith. Wisseldiensten, invaldiensten, even iemand ergens heen rijden, ik woonde in de buurt en zei toch wel ja. Ook privé: een flyertje maken voor vrienden, een uurtje de spelfouten uit een tekst halen, het lijkt allemaal niets, maar je krijgt er ook niets voor terug. Ik was altijd bereid het probleem voor een ander op te lossen, tot ik in 2007 thuiszat met een burn-out en dacht: dit ligt voor een deel aan mij. En nu moet ik het ook zelf oplossen. Oprah Winfrey zei ooit: als je iets voor een ander doet, doe je het eigenlijk voor jezelf. Dat vond ik zó goed. Ik realiseerde me dat als ik iets voor een ander deed, ik me deep down een held voelde, want als ík het niet voor diegene zou oplossen, wie zou het dan doen? Misschien is altijd maar ja zeggen ook wel een vorm van zelfoverschatting. Toen ik dat eenmaal inzag, werd mijn leven een stuk leuker. Ik ben nu eigen baas, ik kan zelf bepalen of ik een opdracht aanneem. Voor ik ja zeg, bedenk ik tegenwoordig of ik ergens zin in heb, want dat is ook belangrijk: áls je iets doet, moet je het met een beetje liefde doen. Gek genoeg zijn vrienden nog nooit boos geworden als ik ze niet wilde helpen. Misschien speelt mee dat ik een stuk aardiger ben geworden. Er is meer ruimte gekomen in mijn hoofd, denk ik, en daardoor in mijn hart.’

Volkskrant, 8-12-2018

Lao Zi over NIET en WEL

“Ieders begrip van wat mooi is in de wereld houdt verband met wat lelijk is.
Elk besef van wat goed is komt neer op de kennis van het kwaad, en niets anders.
Iets en niets brengen elkaar voort.
Moeilijk en makkelijk completeren elkaar.
Lang en kort bestaan in verhouding tot elkaar.
Hoog en laag vullen elkaar aan.
Tonen en klanken harmoniseren met elkaar.
Voor en na volgen op elkaar,
in alle eeuwigheid!
Daarom houdt de Wijze zich in zijn daden bij het nietsdoen.
Zonder woorden verspreidt hij zijn leer.
Alle dingen verschijnen, maar zonder zijn initiatief.
Zij handelen, maar zonder zijn steun.
Wanneer alles is vollbracht, dan zal hij niet blijven.
Ja! Juist door niet te blijven
gaat hij niet verloren.

null

Met dank aan Dries voor een mooi gesprek en een opgehaalde herinnering.

Doe mee, doe NIET

Al jaren maak ik mij zorgen over een aantal grote mondiale ontwikkelingen. Ik noem drie ontwikkelingen als voorbeeld:
–  Klimaatverandering
–  Terugloop in biodiversiteit
–  Economische ongelijkheid

Daar wil ik wat aan doen.
–  Voor klimaatverandering helpt het als wij tenminste niet meer vliegen. De CO2 voetafdruk van vliegen is veel te groot. Ik vlieg dus maar niet. Gewoon NIET.
–  Vegetarisch leven helpt de terugloop in biodiversiteit. Ik probeer vlees NIET te eten, maar daar heb ik moeite mee. Maar gewoon NIET is de beste oplossing.
–  Ik doe aan giften, maar ik zou meer kunnen doen om economische ongelijkheid te bestrijden. Gewoon NIET aan denken helpt in ieder geval niet.

Een grote hobbel, waar ik in mijn uitvoering tegen aan loop, is het gebrek aan steun uit mijn warme omgeving. Gezin, vrienden, collega’s, stadsgenoten:
–  Mijn hele vriendenkring vliegt er op los en ik wil daar niet teveel van zeggen. Als ik er iets van zeg, geeft dat gedoe.
–  Vooralsnog is het mij niet gelukt om een echt vegetarische dieet aan te houden. Mijn vrouw is een slagersdochter en mijn kinderen vinden vega helemaal niks. Ik zondig graag mee.
–  Ik ben zakenman en dan is geld je werktuig. Lastig weggeven dus, want in de zakenwereld is meer juist beter.

Samengevat:
–  Vanuit maatschappelijke overwegingen is het duidelijk wat ik kan doen.
–  Vanuit privé overwegingen heb ik allerlei moeilijkheden in mijn directe omgeving:
o  Mijn vrienden vliegen. Wat maakt het dan nog uit als ik ook vlieg?
o  Vegetarisch dieet: de wereld zal heus niet vergaan als ik een bal gehakt eet.
o  Geld verdienen is voor een zakenman normaal. Hoe word ik een niet normale zakenman?

Het is dus vanuit mondiaal perspectief veel duidelijker wat er moet gebeuren dan vanuit privé overwegingen.

Niemand wil de oceaan vervuilen met plastic, maar iedereen doet er aan mee.

De Stichting NIET wil een brug slaan tussen de maatschappelijke overwegingen en het privé gedrag. Daarbij zijn er drie uitgangspunten:
–  De Stichting wil opkomen voor de maatschappelijke belangen en elkaar helpen de negatieve gevolgen van de mondiale ontwikkelingen te begrijpen, te voorkomen of te bestrijden.
–  De Stichting wil werken aan de bewustwording van de invloed van individueel gedrag in eigen kring in relatie tot de maatschappelijke wenselijkheid.
–  De stichting wil aandacht vragen voor het alternatief NIET. Iets niet doen is zo gek nog niet. Een probleem daarbij is dat iets NIET doen, nauwelijks business case kent. Alleen een Better Case. Je kan er geen geld mee verdienen: ga daar maar aan staan!

Opkomen voor mondiale belangen, dus opkomen voor de bestrijding van CO2 uitstoot, een ander dieet en meer economisch delen is een heldere doelstelling en ligt voor de hand. Veel mensen en organisaties zijn daar ook al mee bezig en samen kunnen wij meer gewicht in de schaal leggen. Doen dus. Ook al is het heel moeilijk omdat er geen business case voor bestaat.

Met individuele bewustwording speelt de eigen warme omgeving een grote rol. Zonder steun uit mijn eerste cirkel ben ik nergens. Daar is de zendingswerk te verrichten.
Met individuele bewustwording speelt voor NIET nog een ander motief. Er komen grote ontwikkelingen op ons af. Overstromingen. Voedselproblemen. Groeiende kloof tussen rijk en arm. Hoe gaan wij daar individueel op reageren? Begrijpen wij de relatie tussen mondiale ontwikkelingen en ons privé gedrag? Of gaan wij straks de schuld bij anderen zoeken: bij de chinezen omdat er zo veel van zijn, bij de afrikanen omdat zij hun eigen problemen maar moeten oplossen, bij de buren omdat hun auto groter is dan die van ons? Gaan wij vanuit een protesthouding Trump waarderen of op Wilders stemmen? Echt NIET, lijkt NIET.

De Stichting NIET wil het bewustzijn versterken rond de vraag, wie de schuld en de verantwoording heeft voor de mondiale ontwikkelingen. Hoe het precies zit hebben wij geen idee van, maar volgens NIET is duidelijk dat er tenminste twee partijen zijn die wel degelijk iets kunnen en moeten ondernemen, namelijk jij en ik. En als jij mee doet, waarom zou ik dat niet meedoen? De Stichting NIET wil ons bewustzijn versterken door heel praktisch met JOUW initiatieven mee te doen volgens de GIDZ-methode. Het wiel is al uitgevonden. Nu rollen met dat ding.

Kortom, volgens NIET:

Neem je eigen gedrag serieus als mondiale bijdrage. Doe mee, doe NIET.