Doe mee, doe NIET

Al jaren maak ik mij zorgen over een aantal grote mondiale ontwikkelingen. Ik noem drie ontwikkelingen als voorbeeld:
–  Klimaatverandering
–  Terugloop in biodiversiteit
–  Economische ongelijkheid

Daar wil ik wat aan doen.
–  Voor klimaatverandering helpt het als wij tenminste niet meer vliegen. De CO2 voetafdruk van vliegen is veel te groot. Ik vlieg dus maar niet. Gewoon NIET.
–  Vegetarisch leven helpt de terugloop in biodiversiteit. Ik probeer vlees NIET te eten, maar daar heb ik moeite mee. Maar gewoon NIET is de beste oplossing.
–  Ik doe aan giften, maar ik zou meer kunnen doen om economische ongelijkheid te bestrijden. Gewoon NIET aan denken helpt in ieder geval niet.

Een grote hobbel, waar ik in mijn uitvoering tegen aan loop, is het gebrek aan steun uit mijn warme omgeving. Gezin, vrienden, collega’s, stadsgenoten:
–  Mijn hele vriendenkring vliegt er op los en ik wil daar niet teveel van zeggen. Als ik er iets van zeg, geeft dat gedoe.
–  Vooralsnog is het mij niet gelukt om een echt vegetarische dieet aan te houden. Mijn vrouw is een slagersdochter en mijn kinderen vinden vega helemaal niks. Ik zondig graag mee.
–  Ik ben zakenman en dan is geld je werktuig. Lastig weggeven dus, want in de zakenwereld is meer juist beter.

Samengevat:
–  Vanuit maatschappelijke overwegingen is het duidelijk wat ik kan doen.
–  Vanuit privé overwegingen heb ik allerlei moeilijkheden in mijn directe omgeving:
o  Mijn vrienden vliegen. Wat maakt het dan nog uit als ik ook vlieg?
o  Vegetarisch dieet: de wereld zal heus niet vergaan als ik een bal gehakt eet.
o  Geld verdienen is voor een zakenman normaal. Hoe word ik een niet normale zakenman?

Het is dus vanuit mondiaal perspectief veel duidelijker wat er moet gebeuren dan vanuit privé overwegingen.

Niemand wil de oceaan vervuilen met plastic, maar iedereen doet er aan mee.

De Stichting NIET wil een brug slaan tussen de maatschappelijke overwegingen en het privé gedrag. Daarbij zijn er drie uitgangspunten:
–  De Stichting wil opkomen voor de maatschappelijke belangen en elkaar helpen de negatieve gevolgen van de mondiale ontwikkelingen te begrijpen, te voorkomen of te bestrijden.
–  De Stichting wil werken aan de bewustwording van de invloed van individueel gedrag in eigen kring in relatie tot de maatschappelijke wenselijkheid.
–  De stichting wil aandacht vragen voor het alternatief NIET. Iets niet doen is zo gek nog niet. Een probleem daarbij is dat iets NIET doen, nauwelijks business case kent. Alleen een Better Case. Je kan er geen geld mee verdienen: ga daar maar aan staan!

Opkomen voor mondiale belangen, dus opkomen voor de bestrijding van CO2 uitstoot, een ander dieet en meer economisch delen is een heldere doelstelling en ligt voor de hand. Veel mensen en organisaties zijn daar ook al mee bezig en samen kunnen wij meer gewicht in de schaal leggen. Doen dus. Ook al is het heel moeilijk omdat er geen business case voor bestaat.

Met individuele bewustwording speelt de eigen warme omgeving een grote rol. Zonder steun uit mijn eerste cirkel ben ik nergens. Daar is de zendingswerk te verrichten.
Met individuele bewustwording speelt voor NIET nog een ander motief. Er komen grote ontwikkelingen op ons af. Overstromingen. Voedselproblemen. Groeiende kloof tussen rijk en arm. Hoe gaan wij daar individueel op reageren? Begrijpen wij de relatie tussen mondiale ontwikkelingen en ons privé gedrag? Of gaan wij straks de schuld bij anderen zoeken: bij de chinezen omdat er zo veel van zijn, bij de afrikanen omdat zij hun eigen problemen maar moeten oplossen, bij de buren omdat hun auto groter is dan die van ons? Gaan wij vanuit een protesthouding Trump waarderen of op Wilders stemmen? Echt NIET, lijkt NIET.

De Stichting NIET wil het bewustzijn versterken rond de vraag, wie de schuld en de verantwoording heeft voor de mondiale ontwikkelingen. Hoe het precies zit hebben wij geen idee van, maar volgens NIET is duidelijk dat er tenminste twee partijen zijn die wel degelijk iets kunnen en moeten ondernemen, namelijk jij en ik. En als jij mee doet, waarom zou ik dat niet meedoen? De Stichting NIET wil ons bewustzijn versterken door heel praktisch met JOUW initiatieven mee te doen volgens de GIDZ-methode. Het wiel is al uitgevonden. Nu rollen met dat ding.

Kortom, volgens NIET:

Neem je eigen gedrag serieus als mondiale bijdrage. Doe mee, doe NIET.