Woningbouw van 1 naar 2

Prioriteit woningmarkt van 1 naar 2.

De analyse, die Ger Groot inzake de woningmarkt (FD 20-03-2021) geeft, is een aardige samenvatting van de problematiek rond de woningmarkt. De positie van veel jonge mensen op de woningmarkt is op dit moment hopeloos. Huisvesting moet prioriteit krijgen. Ger omschrijft de aangescherpte regelgeving rond natuur en landschap als remkracht. Tot zo ver eens. Maar om vervolgens dit argument te verbinden met nymbyisme en nader te omschrijven als “de bekende verhalen van zeldzame padden en insecten die opeens bij kandidaat bouwlocaties worden gesignaleerd” is verbazingwekkend kortzichtig. Door natuur en landschap, klimaat en biodiversiteit #niet als uitgangspunt nummer één te benoemen is remkracht ontstaan, waar juist nieuwe inzichten hadden moeten bloeien. Dit gebrek aan perspectief is aan veel oud-politici, waaronder blijkbaar ook Ger Groot, beslist te verwijten en #niet aan burgers die hun eigen achtertuin serieus nemen.

In de Achterhoek houden zelfs de pieren het niet meer uit

MILIEU EN KLIMAATIn de Achterhoek houden zelfs de pieren het niet meer uit

Herman Hulshof Al 25 jaar wordt er voor mijn huis op 20 hectare een monocultuur van het niet-Europese gewas mais verbouwd. Daarvoor wordt voor het ploegen de akker doodgespoten met Roundup en omgeploe …

In de Achterhoek houden zelfs de pieren het niet meer uit

Verstuurd vanaf mijn iPad