Intimiteit NIET in enige afgebakende ruimte

Overweging


De maat van alle dingen
– zo die al bestaat –
is de juiste nabijheid,
inclusief de geboden afstand
van wat mét ons
en tégen ons is,
niet in enige afgebakende ruimte,
niet in een vermoede
of gevreesde confrontatie,
maar in het begrip
van de buigzame,
weerbare,
slijtbare
tussenruimte.
Albert Bontridder’

Bron: Uittreksel uit het boek
Intimiteit
Paul Verhaeghe
Er zijn mogelijk auteursrechten op dit materiaal van toepassing.

Citaten

‘We laten ons een identiteit aanmeten door de Ander en beseffen dat nauwelijks.’

‘Beide verhoudingen – met concrete anderen, met de abstracte Ander – zijn bepalend voor de intieme verhouding die ik ontwikkel met mijzelf en mijn lichaam. De sleutel voor een goed leven ligt daar.’

‘Als ik goed in mijn vel zit, dan is mijn identiteit een meerstemmig koor met het Ik als koorleider die zelf meezingt, maar er ook over waakt dat de stemmen uit de (onder)buik, de bassen, niet alles overstemmen, dat de falset als kopstem zich niet loszingt van de rest van het lijf, dat onze emotionele kant en het kind in ons via sopranen en countertenoren eveneens van zich kunnen laten horen’

Citaten uit:
Intimiteit
Paul Verhaeghe
Er zijn mogelijk auteursrechten op dit materiaal van toepassing.