Doelstelling

– De Stichting heeft tot doelstelling het menselijke bewustzijn rond klimaatopwarming, schaarste van grondstoffen, milieuvervuiling, afbraak van biodiversiteit en andere wereldproblemen, genaamd multimilieuproblematiek (MMP), te versterken en daarmee aanpassingen in de persoonlijke levensstijl te bevorderen. Daartoe ondersteunt de stichting met dialoog, advies, actie en financiële middelen mensen die ook vinden hun persoonlijke leven NIET gebaseerd kan zijn op gedrag dat feitelijk een ontkenning inhoud van de multimilieuproblematiek en op basis van deze constatering bereid zijn bepaalde handelingsalternatieven NIET meer te overwegen en na te laten.
– De stichting wil haar doelstelling realiseren door het alternatief NIET als gedragsalternatief onder de aandacht van mensen te brengen. De stichting promoot een levensstijl, waar als voorbeeld een of meer van de volgende NIET varianten als uitgangspunt van het persoonlijke leven deel kunnen uitmaken:
o Niet vliegen
o Niet vlees eten
o Niet fossiele energie gebruiken.
– De stichting brengt onder de aandacht dat het gedragsalternatief om iets NIET te doen meestal geen business model kent en dat de motivatie om iets NIET te doen vooral haar voeding vindt in het nakomen van de consequenties van een eigen levensovertuiging.