Het Wel van het NIET

Het leven van WEL is onmetelijk groot. WEL is het onmetelijke universum van tijd en ruimte. De enige manier om het onmetelijke passend te maken in mijn persoonlijke leven is relevante keuzes rond NIET te maken.

WEL is de grenzeloosheid van het water uit de oceanen; NIET is de vaste grens van het land.
WEL is de hitte van de zon; NIET is de koelte van de schaduw.
WEL is de pijn in je buik van het teveel; NIET is de ruimte voor een paar happen meer.
WEL is overspel; NIET is monogaam.
WEL is de beperking van een burn-out; NIET is de ruimte voor een uitdaging.
WEL brengt NIET in de verdrukking; NIET maakt ruimte voor WEL.
WEL gaat over gelukkig worden; NIET gaat over gelukkig zijn.
WEL doet of alles mogelijk is; NIET is het enige wat WEL mogelijk maakt.
WEL is het aantal nullen op een bankrekening; NIET wordt bepaald door alle andere cijfers.

Wel focus, niet alles

Het leven is ingewikkeld en het wordt ook steeds ingewikkelder. Een manier om daar mee om te gaan is zelf goed je focuspunten te bepalen en je daar toe te beperken. Het is niet mogelijk alle ontwikkelingen te volgen en als ook nog eens het aantal ontwikkelingen groeit, wordt het deel wat je niet kunt volgen alleen maar groter.

Ik bladerde net twee kranten door en werd acuut overvallen door alle informatie. Zelf lees ik eigenlijk weinig kranten, maar vooral boeken en een enkel tijdschrift. Daarmee kan ik de informatiestroom richten, met als risico dat ik bepaalde nieuwsfeiten niet weet of bepaalde trends mis. Het zij zo. Ik voel mij verloren in het informatiegeweld. Bij mijn dagboek (voor de focuspunten) en de boeken voel ik wel thuis. Nee, ik kan NIET alles en, sterker nog, ik wil dat ook echt NIET.

Moraal en bewustzijn

Het universum kent moraliteit slecht als onderdeel van levensvormen, die bewustzijn ervaren en daardoor omgangsregels met soortgenoten en de wereld kunnen gebruiken om een betere kans op overleven te hebben. Stenen kennen geen moraal. Stenen hebben geen omgangsregels nodig. Mensen wel en dieren mogelijk ook.

De moraliteit is een tool van het bewustzijn. Levensvormen met bewustzijn kunnen andere vormen van bewustzijn onderscheiden en kunnen keuzes maken. De mogelijkheid van keuzes maakt het noodzakelijk dat er een handelingskader is, waarbinnen het eigenbelang gedragsregels kan vinden om de keuzes te maken. Dit kader, waarbinnen deze keuzes gemaakt worden, is het morele kader. Hier worden de grenzen aangegeven over hoe bijvoorbeeld mensen zich tot elkaar dienen te verhouden.

Religies en politieke bewegingen zijn vormen van uitgewerkte moraliteit. Zij geven richtlijnen of leggen vast hoe mensen zich tot elkaar en tot het universum dienen te verhouden. Op basis van eigenbelang toetsen mensen hun persoonlijke gedrag op de morele richtlijnen of de doctrine moraal. Theoretisch hebben mensen enige vrijheid om tot van de moraal afwijkende gedragingen te komen. Loyaliteit en groepsdwang zijn daarbij vrijheidsbeperkende grenzen.

Het universum schrijft niets voor. Het gedrag van mensen raakt het universum niet. Slechts andere mensen of andere levensvormen kunnen baat of last hebben van elkanders gedragingen. Er schuilt wijsheid in het idee dat mensen zodanig met elkaar om kunnen gaan dat zij elkaar steunen en zo het geluk binnen de soort optimaal ontwikkelen en het leed binnen de soort optimaal beperken. Deze wijsheid is dan diendend voor het collectief van mensen. Het universum laat dit gedrag echter koud.

Vragen rond ecologisch problemen zijn vragen over moraliteit. Het zijn vragen over hoe de gedragingen van mensen invloed hebben over het leven op aarde. Het zijn vragen over bewustzijn. Er gebeurt niets met het universum als de aarde verloren gaat als leefgebied voor het bewustzijn. Het enige wat dan kan worden gezegd is dat het bewustzijn niet voldoende ontwikkeld was om te overleven. Dit betekent dat, wil de mensheid overleven als mede drager van het bewustzijn, deze mensheid maximaal moet inzetten op de ontwikkeling van het bewustzijn.

Afbeelding: www.tegelspreuken.nl