Woningbouw van 1 naar 2

Prioriteit woningmarkt van 1 naar 2.

De analyse, die Ger Groot inzake de woningmarkt (FD 20-03-2021) geeft, is een aardige samenvatting van de problematiek rond de woningmarkt. De positie van veel jonge mensen op de woningmarkt is op dit moment hopeloos. Huisvesting moet prioriteit krijgen. Ger omschrijft de aangescherpte regelgeving rond natuur en landschap als remkracht. Tot zo ver eens. Maar om vervolgens dit argument te verbinden met nymbyisme en nader te omschrijven als “de bekende verhalen van zeldzame padden en insecten die opeens bij kandidaat bouwlocaties worden gesignaleerd” is verbazingwekkend kortzichtig. Door natuur en landschap, klimaat en biodiversiteit #niet als uitgangspunt nummer één te benoemen is remkracht ontstaan, waar juist nieuwe inzichten hadden moeten bloeien. Dit gebrek aan perspectief is aan veel oud-politici, waaronder blijkbaar ook Ger Groot, beslist te verwijten en #niet aan burgers die hun eigen achtertuin serieus nemen.

In de Achterhoek houden zelfs de pieren het niet meer uit

MILIEU EN KLIMAATIn de Achterhoek houden zelfs de pieren het niet meer uit

Herman Hulshof Al 25 jaar wordt er voor mijn huis op 20 hectare een monocultuur van het niet-Europese gewas mais verbouwd. Daarvoor wordt voor het ploegen de akker doodgespoten met Roundup en omgeploe …

In de Achterhoek houden zelfs de pieren het niet meer uit

Verstuurd vanaf mijn iPad

De aarde draait door


16 december 2018 /  VPRO / Tegenlicht


De voormalige milieu-activist en schrijver Paul Kingsnorth heeft zich teruggetrokken in Ierland op een zeldzaam ongerept deel van de aarde. Je zou kunnen zeggen aan het einde van de wereld . Een portret van een eindtijd denker die desondanks de hoop niet opgeeft en blijft geloven in de kracht van natuur.

Denker en schrijver Paul Kingsnorth stond al vroeg op de barricades als natuurbeschermer. Zowel dichtbij huis in Engeland als aan de andere kant van de wereld in Papua-Nieuw-Guinea verzette hij zich tegen de onstilbare honger van de globaliserende wereld voor meer land, grondstoffen en spullen. Kingsnorth was een van de kopstukken van de milieubeweging en bereikte met zijn vlammende betogen een groot internationaal publiek. En toen kwam hij tot inkeer. Hij viel van zijn geloof dat de mensheid de wereld kon redden. In zijn gebundelde essays ‘Confessions of a recovering environmentalist’ (2017) beschrijft hij hoe de rekenaars van deze wereld de groene beweging van binnen uitholden en de barricades verruilden voor stropdas en vergadertafels. Het beperken van CO2-uitstoot werd het nieuwe gospel, omdat het meetbaar en te berekenen was. Maar volgens Kingsnorth is dat een illusie. Hij vindt dat de groene beweging van nu de nog overgebleven wilde natuur in een overwinningsroes inruilt voor een windmolenpark of zonnepanelen farm. De strijd is verloren.

Regie: Tomas Kaan

Bij Brunel over NIET

Citaat:

Kansen voor duurzame energieopwekking en energiebesparing

Als we willen blijven voorzien in de huidige behoeften zonder daarmee de toekomstige generatie te benadelen, moeten we niet alleen iets doen, maar ook vooral iets laten. “Wat dat betreft is onze consumptiemaatschappij onbehulpzaam”, legt Peter uit. Stichting Niet, waar hij in de adviesraad zit, stelt dat het ‘niet-denken’ de duurzaamheidsopgave dichterbij brengt. “Rond 2050 komt 40% van de CO2 uitstoot in Nederland van Schiphol. We moeten ons afvragen of we niet wat vaker tevreden kunnen zijn en een keer minder op vakantie moeten gaan met die goedkope airline”, zo illustreert Peter die zelf inmiddels minder vlees is gaan eten zich oriënteert op de aanschaf van zonnepanelen én met zijn bedrijf Agnosconsult elk jaar honderd bomen laat aanplanten door stichting Trees for All.

Voor het hele artikel zie Agnostconsult bij Brunel.

Als een wolk

Er zijn veel mensen, die voelen dat er grote ontwikkelingen als een wolk in de lucht hangen. Het lijkt op memes; zichzelf vermeerderende eenheden van een culturele evolutie. (Bron: wikipedia). Als dit zo is dan wil NIET stimuleren dat de memes in kracht toenemen en herkenbaar als beweging worden.

Een goed voorbeeld zijn de zonnepanelen. Je ziet een groeiend aantal zonnepanelen om je heen. Meer en meer wordt deze vorm van energiewinning een norm. Goed voor het milieu, vanwege het feit dat er CO2 uitstoot mee wordt voorkomen. Goed vanuit geopolitiek motief, omdat NL zo minder afhankelijk wordt van buitenlandse energie. Goed voor de eigen portemonnee, omdat de kosten van energie via zonnepanelen niet stijgen en de verwachting is dat de prijzen van fossiele brandstoffen wel zullen stijgen.

Welke ontwikkelingen zouden er nog meer in de lucht hangen?